Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Gen. Józef Giza. Pamiętnik wojenny

Józef Giza, oprac. Tomasz Podgórski

nakładem autora, 2019
Stron: 338
Dział:
ISBN: 9788360480793
 
 
 

 

Józef Giza, oprac. Tomasz Podgórski

nakładem autora-, 2019

Dział:

Stron: 338

ISBN: 9788360480793

Wspaniała i unikatowa publikacja ukazała się w ubiegłym roku, w 130 – tą rocznicę urodzin generała Gizy. Jest to pierwsza, pełna publikacja „Pamiętnika wojennego”. Jego fragmenty ukazywały się już drukiem w literaturze specjalistycznej nieco wcześniej. Generał Józef Giza pisał pamiętnik w Egipcie. Zapewne, jak można przeczytać w słowie wstępnym książki, zaczął zapełniać jego strony, już w końcu 1945 roku. Najbardziej sądecki generał Józef Giza spisał swoje wojenne wspomnienia w niepozornym zeszycie.

Pamiętnik zawiera wiele cennych informacji historycznych spisywanych przez generała dzień po dniu, począwszy od wybuchu wojny, a więc od momentu, gdy ówczesny pułkownik Giza był dowódcą Brygady Obrony Narodowej, aż po czasy brytyjskie, kiedy został zesłany na Bliski Wschód do Iraku.

- Pamiętnik generała w oryginale jest bardzo skromny. Jest to zeszyt, który zawiera wielkie bogactwo historyczne – mówił dr Tomasz Podgórski, autor książki podczas promocji książki, która odbyła się w lipcu ubiegłego roku w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Ta wyjątkowa publikacja została zgłoszona do konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” przez Leszka Zakrzewskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.

- Nominowana pozycja zawiera oryginalny pamiętnik wojenny sądeczanina gen. bryg. Józefa Gizy w opracowaniu i edycji dr. Tomasza Podgórskiego – napisał w formularzu zgłoszeniowym Leszek Zakrzewski. - Pamiętnik zachował się w jednym, niepozornym brulionie. Oprócz tekstu macierzystego, opatrzonego niezbędnymi przepisami, znajduje się w opracowaniu wykaz jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie z najważniejszą obsadą dowódczą, opis głównych typów uzbrojenia piechoty polskiej, francuskiej i brytyjskiej, biograficzny opis życia i dokonań gen. Józefa Gizy, miejsca jego upamiętnienia na terenie Nowego Sącza oraz zestawienie odnośnych najważniejszych dokumentów wojskowych i cywilnych. Edycja pamiętnika (337 stron) zawiera około 700 rysunków, map, ilustracji i fotografii z archiwum gen. Gizy, w tym bardzo wiele publikowanych po raz pierwszy. Jest to pierwsze tego typu i pionierskie opracowanie w dziejach sądeckiej literatury wojskowej i w zamyśle edytora Tomasza Podgórskiego ma przyczyniać się do poznania prawdy historycznej o fenomenie polskiego czynu zbrojnego okresu II Wojny Światowej, szczególnie wśród młodszego pokolenia sądeczan.