Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej

red. Aneta Nieweglowska, red. Ilona Zaleska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2019
Stron: 284
Dział:
ISBN: 9788323141709
 
 
 

 

[…] struktura publikacji obrazuje w przejrzysty sposób specyfikę regionu, który będąc graniczącą z Rosją prowincją Prus i Rzeszy Niemieckiej, był też pograniczem kulturowym i etnicznym, w którym mieszały się wpływy kultury polskiej, niemieckiej, a także charakterystycznej dla Pomorza społeczności kaszubskiej. […] Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwerendą objęto różnorodne tytuły prasy regionalnej (zrezygnowawszy jednak z gazet lokalnych, ukazujących się w mniejszych ośrodkach miejskich) [...] Przyjęta struktura, periodyzacja oraz dobór tekstów […] w odpowiedni sposób prezentują węzłowe problemy społecznej rzeczywistości Polaków na Pomorzu Nadwiślańskim pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z odpowiednim opracowaniem edytorskim czyni to recenzowaną pracę interesującym narzędziem, pomocnym szczególnie w przybliżeniu złożonych zagadnień dziejów społecznych i politycznych w tytułowych Prusach Zachodnich, ale też na terenie całego zaboru pruskiego w końcowej fazie epoki zaborowej. 

Z recenzji dr. hab. Tomasza Krzemińskiego
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN