Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wstęp do Starego Testamentu

red. Lech Stachowiak

Pallottinum Wydawnictwo, 1990
Stron: 496
Dział:
ISBN: 9788370141356
 
 
 

 

red. Lech Stachowiak

Pallottinum Wydawnictwo, 1990

Dział:

Stron: 496

ISBN: 9788370141356

Pierwsze wydanie Wstępu do Starego Testamentu z 1973 r. zostało wyczerpane jeszcze w roku wydania. Niemal natychmiast przystąpiono do przygotowania nowego, gruntownie zrewidowanego opracowania. Osiągnięcia naukowe w badaniach nad Starym Testamentem spowodowały dość gruntowną rewizję założeń i rozwiązań przedstawionym w pierwszym wydaniu oraz pilną konieczność uzupełnienia ich nowymi wnioskami, zgodnymi ze współczesną biblistyką katolicką.

Osiągnięcie jednolitości w pracy zbiorowej tego typu było rzeczą trudną, o ile w ogóle możliwą. Każdy z autorów miał całkowitą autonomię w przedstawianiu własnych rozwiązań naukowych. Książkę oddajemy do druku w nowej szacie w nadziei, że posłuży ona nie tylko alumnom seminariów duchownych i studentom teologii wyższych uczelni, lecz także szerokim rzeszom miłośników Starego Testamentu szukającym pogłębienia swej wiedzy o tej Księdze, którą w pełni otworzył nam Jezus Chrystus.