Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900-1945 (Wybór tekstów)

Józef Poklewski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2019
Stron: 468
Dział:
ISBN: 9788323141631
 
 
 

 

Józef Poklewski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2019

Dział:

Stron: 468

ISBN: 9788323141631

Książka Józefa Poklewskiego bez wątpienia spełnia wszelkie kryteria pracy naukowej. Jej wysokie walory merytoryczne wynikają z dogłębnej znajomości omawianych zagadnień, bogatego naukowego doświadczenia Autora – profesora historii sztuki. Dzieło przemawia erudycją i znakomitym warsztatem. Ugruntowane źródłową wiedzą fakty, skrupulatnie przedstawiane w toku pełnej polotu narracji, jak też obszerna, rzeczowa charakterystyka i wnikliwa analiza zjawisk czynią z książki Józefa Poklewskiego kompendium wiedzy znacząco wzbogacające stan badań nad życiem artystycznym i kulturalnym Wilna – ważnego komponentu polskiej kultury i sztuki II Rzeczypospolitej.