Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Herbarz szlachty żmudzkiej, t. V

Grzegorz Błaszczyk

Wydawnictwo: DiG Wydawnictwo, 2016
Stron: 574
Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach... R,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371819636

 

Autor: Grzegorz Błaszczyk

Wydawnictwo: DiG Wydawnictwo, 2016

Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach... R,

Dział:

Stron: 574

ISBN/ISSN: 9788371819636

„Herbarz szlachty żmudzkiej” to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu XIV w., kiedy można wyodrębnić zbiorowość bojarów (szlachty żmudzkiej) i trwa aż do końca XIX i początku XX w., kiedy ostatecznie znika szlachta jako grupa społeczna. Ze względu na tak obszerne ramy cały pro-gram został podzielony na dwa etapy: serię pierwszą i drugą. Z serii pierwszej ukazały się już tomy I-IV. Teraz udostępniamy Czytelnikom tom V (R-Ś), ostatni tom VI w przygotowaniu. Dotyczą one zasadniczo okresu dawniejszego — do końca XVII w., ale z powodu korzystania z wywodów szlachectwa z przełomu XVIII i XIX w. sięgają również tego okresu. Z kolei planowana seria druga to kontynuacja serii pierwszej, skupiona głównie na dziejach rodzin szlacheckich w XVIII i XIX w.