Publishing House
Proceed to the Publishing House

Orzeł biały 2015/11

Publisher: , 2015
Page(s): 48
Section:
ISBN/ISSN: 12321834_151

 

Author:

Publisher: , 2015

Section:

Page(s): 48

ISBN/ISSN: 12321834_151

Pismo konspiracyjne wydawane przez Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" od marca do grudnia 1946 r. (9 numerów) Kierownikiem drukarni, w której drukowano „Orła Białego” oraz ulotki WiNowskie był Ludwik Naleziński "Ryś" (1919–1993). Od upadku PRL-u pismo wznowione jako miesięcznik Stowarzyszenia Kombatancko-Społecznego "Wolność i Niezawisłość". Na czele redakcji do 2014 r. stał ppłk Czesław Naleziński "Arsen" (brat Ludwika). Obecnie na czele redakcji stoi Andrzej Kostrzewski.

W numerze 1. z 2015 r. m.in. pożegnanie śp. ppłk. Czesława Nalezińskiego ps. "Arsen", wieloletniego redaktora naczelnego "Orła Białego".