Publishing House
Proceed to the Publishing House

Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym

red. Joanna Nijakowska

Publisher: Tertium, 2010
Page(s): 306
Język a komunikacja, 28
Section:
ISBN/ISSN: 9788361678243
Paper edition

32,00 PLN 28,80 PLN

In Stock

 

Author: red. Joanna Nijakowska

Publisher: Tertium, 2010

Język a komunikacja, 28

Section:

Page(s): 306

ISBN/ISSN: 9788361678243

Interdyscyplinarne podejście do postrzegania i analizy zjawisk językowych oraz różnych nurtów i wątków w badaniach nad świadomością, przyswajaniem i użyciem języka w sytuacjach komunikacyjnych jest głównym celem książki. Odpowiadając na zainteresowania i potrzeby szerszej grupy odbiorców: lingwistów, glottodydaktyków, psychologów i studentów, omawiane w tomie zjawiska ukazano z kilku perspektyw – językoznawczej, psychologicznej, socjologicznej i dydaktycznej – co pozwala na zbudowanie pełniejszego obrazu i lepsze uświadomienie sobie faktu, jak bardzo wieloaspektowe są szeroko pojęte badania nad językiem.