Publishing House
Proceed to the Publishing House

Współczesne kierunki analiz przekładowych

Publisher: Tertium, 2007
Page(s): 282
Język a komunikacja, 18
Section:
ISBN/ISSN: 9788392572886

 

Author:

Publisher: Tertium, 2007

Język a komunikacja, 18

Section:

Page(s): 282

ISBN/ISSN: 9788392572886

Książka zawiera artykuły, których zróżnicowanie tematyczne, stylistyczne i struturalne odzwierciedla charakter przekładoznawstwa na jego obecnym etapie rozwoju. W tomie znajdują się zarówno analizy kontrastywne tekstów oryginału i tłumaczenia, jak i analizy przeprowadzone z perspektywy kognitywnej; studia literaturoznawcze oraz studia nad tekstami i rejestrami, a także przekładoznwacze analizy procedur i innych specyficznych zjawisk przekładowych.