Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesne kierunki analiz przekładowych

Wydawnictwo: Tertium, 2007
Stron: 282
Język a komunikacja, 18
Dział:
ISBN/ISSN: 9788392572886

 

Autor:

Wydawnictwo: Tertium, 2007

Język a komunikacja, 18

Dział:

Stron: 282

ISBN/ISSN: 9788392572886

Książka zawiera artykuły, których zróżnicowanie tematyczne, stylistyczne i struturalne odzwierciedla charakter przekładoznawstwa na jego obecnym etapie rozwoju. W tomie znajdują się zarówno analizy kontrastywne tekstów oryginału i tłumaczenia, jak i analizy przeprowadzone z perspektywy kognitywnej; studia literaturoznawcze oraz studia nad tekstami i rejestrami, a także przekładoznwacze analizy procedur i innych specyficznych zjawisk przekładowych.