Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarządzanie. Kultura, media, dziedzictwo

red. Emil Orzechowski , red. Łukasz Gaweł

Publisher: Attyka s.c., 2012
Page(s): 252
Section:
ISBN/ISSN: 9788362139330

 

Author: red. Emil Orzechowski , red. Łukasz Gaweł

Publisher: Attyka s.c., 2012

Section:

Page(s): 252

ISBN/ISSN: 9788362139330

Prezentowana Czytelnikowi antologia zawiera zbiór tekstów poświęconych różnym aspektom zarządzania postrzeganego z perspektywy nauk humanistycznych. Ta młoda dyscyplina naukowa wciąż nie ma ostro zarysowanych granic, metodologii ani precyzyjnie zdefiniowanego paradygmatu. Niniejszy tom ma być źródłem inspiracji, początkiem dyskusji wokół zawartych w nim propozycji pewnych uściśleń, kierunków badań, próbą porządkowania pojawiających się problemów. Na ten heterogeniczny, wieloaspektowy wymiar książki zwrócił uwagę jej recenzent, prof. dr hab. Marek Bugdol.
Mamy nadzieję, że książka ta wzbudzi zainteresowanie i przyczyni się do uporządkowania zakresów pojęciowych związanych z zarządzaniem; czas po temu najwyższy.