Publishing House
Proceed to the Publishing House

Od Brzozowskiego do Herberta

Maciej Urbanowski

Publisher: LTW Wydawnictwo LTW, 2013
Page(s): 472
Section:
ISBN/ISSN: 9788375653069

 

Author: Maciej Urbanowski

Publisher: LTW Wydawnictwo LTW, 2013

Section:

Page(s): 472

ISBN/ISSN: 9788375653069

Od Brzozowskiego do Herberta to zbiór studiów o pisarzach oraz ideach wyznaczających nurt antynowoczesny w literatury polskiej XX wieku. Maciej Urbanowski jest badaczem-odkrywcą - oświetla mało znane czasem wstydliwe omijane aspekty twórczości wybitnych literatów wydobywa zupełnie nowe wątki ich twórczości skłaniając nas tym samym do weryfikacji utrwalonego obrazu ich dokonań stawia nowe hipotezy interpretacyjne ukazuje omijane dotąd ścieżki czytania. Właściwie każdy spośród szkiców zamieszczonych w książce kruszy krytycznoliterackie stereotypy uderza innowacyjnością. Tom Od Brzozowskiego do Herberta wypełni dotkliwą lukę w polskich badaniach nad krytyką literacką. Świetnie napisany ma szansę trafić od szerszego grona odbiorców.

prof. Wojciech Kudyba