Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Vanishing realities. Social significance of material culture in Victorian novelistic discourse

Agnieszka Setecka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2013
Stron: 341
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323225683

 

Autor: Agnieszka Setecka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2013

Dział:

Stron: 341

ISBN/ISSN: 9788323225683

 Książka ukazuje realistyczną powieść wiktoriańską jako ważne źródło historyczne dotyczące życia codziennego dziewiętnastowiecznej Anglii. Koncentruje się ona na powieściowych przedstawieniach wybranych aspektów kultury materialnej, takich jak ubiór, dom i jego organizacja oraz czas wolny. Głównym założeniem książki jest przekonanie, poparte teoriami Nowego Historyzmu, że powieść nie jest zupełnie niezależną od świata zewnętrznego fikcją ani jego prostym odwzorowaniem, ale może być traktowana jako jeden z dyskursów, który kształtował percepcję rzeczywistości, a świat materialny przedstawiony w powieści staje się punktem stycznym dla dyskursów dotyczących klasy, moralności czy prywatności. Czytanie powieści jako źródła historycznego umożliwia zatem dogłębniejsze zrozumienie procesów kształtowania się kultury wiktoriańskiej, która jest rozumiana jako efekt ciągłych negocjacji czy tarć między ideologiami. W książce analizowane są powieści takich pisarzy jak Anthony Trollope, Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Dinah Craik i innych, którzy swe powieści opublikowali od lat czterdziestych do lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku.