Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kraszewski. Poeta i światy

red. Tadeusz Budrewicz , red. Ewa Ihnatowicz , red. Ewa Owczarz

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012
Stron: 484
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323130352

 

Autor: red. Tadeusz Budrewicz , red. Ewa Ihnatowicz , red. Ewa Owczarz

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012

Dział:

Stron: 484

ISBN/ISSN: 9788323130352

 Spis treści:

Zamiast wstępu. Dialog poetycki Kraszewski–Merzbach / 7
 
POETA
Bogdan Mazan, Opisanie mikroświata snu Kraszewskiego o własnym pogrzebie / 11
Dawid Maria Osiński, Światy prywatnego i publicznego zapisu. Pamiętniki Józefa Ignacego Kraszewskiego / 37
Ewa Owczarz, Kraszewskiego powaga ironii – prolegomena / 69
 
SZTUKA I RZEMIOSŁO
Anna Martuszewska, Józef Ignacy Kraszewski między romansem a powieścią / 91
Jacek Kubiak, „Poligrafia” Kraszewskiego / 109
Dobrochna Ratajczakowa, Szlacheckie sztuki i kontuszowe anegdoty Józefa Ignacego Kraszewskiego / 125
Mirosław Strzyżewski, Kraszewski jako krytyk literacki (uwagi o stanie badań – wstępne rozpoznania – postulaty) / 147
Małgorzata Łoboz, Skrzypce Paganiniego. Józefa Ignacego Kraszewskiego niedościgniony ideał muzyki / 171
 
ODWOŁANIA LITERACKIE
Olga Płaszczewska, Onorate l’altissimo poeta. Józef Ignacy Kraszewski jako komentator Dantego / 191
Urszula Kowalczuk, „Różnostronność”. Józef Ignacy Kraszewski w tekstach Bronisława Chlebowskiego / 205
Edward Kasperski, Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spór o powieść / 223
 
DZIECIŃSTWA
Grzegorz Leszczyński, Kraszewski bajkopis / 251
Ryszard Waksmund, Kraszewski ad usum Delphini (na wybranych przykładach) / 273
 
KOBIETA. FANTAZJA
Stanisław Burkot, Kobieta w powieściach i publicystyce Kraszewskiego / 301
Marceli Olma, Językowy wizerunek żony utrwalony w listach Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego / 321
Wioleta Wenerska, Magiczny aspekt kobiecości. Wizerunki wiedźm w wybranych utworach Józefa Ignacego Kraszewskiego / 339
 
ALBUM POLSKIE
Grażyna Borkowska, Miasteczka Kraszewskiego (z innymi obrazkami w tle) 357
Maria Obrusznik-Partyka, Macierz Polska w świetle listów Józefa Ignacego Kraszewskiego i Władysława Bełzy 375
Inesa Szulska, Arystokrata z wizytą w galicyjskim panoptikum. Pamiętnik panicza Józefa Ignacego Kraszewskiego jako ironiczny zapis podróży po swojszczyźnie / 391
Magdalena Sadlik, „Polska w Polsce, a Polska za granicą przechowana” – Tułacze Józefa Ignacego Kraszewskiego / 411
Tadeusz Budrewicz, Mogiły – sprawa polska i pozaświat / 423
Ewa Ihnatowicz, Okna Kraszewskiego / 445
 
Poeta i światy. Zamiast zakończenia / 467
Spis fotografii / 469
Indeks osób / 471