Publishing House
Proceed to the Publishing House

Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

red. Elżbieta Dąbrowska , red. Irena Jokiel

Publisher: Uniwersytet Opolski, 2012
Page(s): 288
Section:
ISBN/ISSN: 9788373955165
Paper edition

17,00 PLN 15,30 PLN

In Stock

 

Author: red. Elżbieta Dąbrowska , red. Irena Jokiel

Publisher: Uniwersytet Opolski, 2012

Section:

Page(s): 288

ISBN/ISSN: 9788373955165

 Książka zawiera studia i rozprawy, które, choć skoncentrowane na twórcy epoki romantyzmu, to jednak stale korespondują z szeroko otwartą przestrzenią kultury (literatura, sztuka, filozofia, ideologia). Szeroko otwarte perspektywy oglądu pozwalają też widzieć Słowackiego zarówno poprzez niepowtarzalny styl jego pisma, jak i poprzez rozmaite ślady jego obecności w tradycji (dalsza, bliższa, współczesna), w krytycznej recepcji (szkolna, teatralna, multimedialna), w wielogłosowo złożonych interpretacjach dzieł i biografii twórcy. „Spoiwem łączącym prace zebrane w książce jest intencja pokazania Słowackiego w różnych kontekstach, dlatego wyłaniający się z nich portret ma charakter, rzec można, <>, wskazuje na sposób widzenia różnych aspektów bycia poety w przestrzeni kulturowo-literackiej” (ze wstępu).


Książka adresowana jest do specjalistów (literaturoznawców, kulturoznawców), ale i tych odbiorców (studentów, uczniów, nauczycieli), którzy są zainteresowani nie tylko literaturą, skoro studia o poecie wchodzą w rozmaite interakcje ze sztuką (malarstwo, muzyka, film), z filozofią, ideologią, kulturą.