Publishing House
Proceed to the Publishing House

Gramatyka heretyka nie tylko dla uczących (się) języka polskiego na Ukrainie

Jerzy Kowalewski

Publisher: Drukarnia Europrint, 2019
Page(s): 148
Section:
ISBN/ISSN: 9788392356455
Paper edition

18,20 PLN 16,38 PLN

In Stock

 

Author: Jerzy Kowalewski

Publisher: Drukarnia Europrint, 2019

Section:

Page(s): 148

ISBN/ISSN: 9788392356455

dr Jerzy Kowalewski

Od 1996 roku nauczyciel języka polskiego jako obcego na UJ, od 1998 nauczyciel języka i kultury polskiej na Białorusi i Ukrainie, asystent w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (2005-2008), metodyk nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej poza Polską w Centrum Metodycznym w Drohobyczu (2008-2010), lektor na uniwersytetach: im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2004/2005) i im. Iwana Franki we Lwowie (obecnie), wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu (2008-2010). Zajmuje się nauczaniem kultury polskiej poza Polską. Jest autorem i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego jako realizacji podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych. Autor wielu publikacji na ten temat (m.in. Kultura polska jako obca? (2011)), zbioru lekcji realizowanych metodą kulturową Myślę po polsku (2009), poradnika metodycznego Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie (2013). Współautor materiałów do nauki języka polskiego na Wschodzie Co nas łączy (cz. I 2008, cz. II 2011), podręcznika międzykulturowego Jestem stąd (2013), serii podręczników dla dzieci uczących się języka polskiego na Ukrainie Język polski. Brał udział w pracach Grupy Roboczej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPjO (2006-2008) oraz Grupy Ekspertów MEN pracującej nad Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (2008-2009) i projektem Włącz Polskę (2009-2012). Juror w konkursach Znaszli ten kraj (też autor testów językowych i kulturowych, od 2009 r.), Być Polakiem (od 2011), ukraińskiej części Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (od 2009 r.).