Publishing House
Proceed to the Publishing House

Na Puszczy. Legenda o Janie z Dukli

Jan Tulik

Publisher: Lisia Góra, 2014
Page(s): 56
Section:
ISBN/ISSN: 9788363309121

 

Author: Jan Tulik

Publisher: Lisia Góra, 2014

Section:

Page(s): 56

ISBN/ISSN: 9788363309121

Święty Jan z Dukli ma swoją historię, lecz jest ona skąpa – wszak to późne średniowiecze – historia ta dotyczy już życia dojrzałego człowieka w habicie, odznaczającego się szczególnymi cechami, jakie kierują go na drogę do świętości. Towarzyszy postaci św. Jana z Dukli również kilka legend, jak ta, że od źródełka w Komborni (na trasie z Dukli przez Miejsce Piastowe do Rzeszowa) strudzonego Jana ponieśli skrzydlaci Anieli. Lub ta – lecz to już związana z kultem Duklana po jego śmierci – że św. Jan ukazał się w obłokach nad szturmowanym przez Chmielnickiego i Turków Lwowem i przerażone tym widokiem wojska pierzchły, ustąpiły precz. Fakty pozostają faktami, zaś wspomniane legendy tym faktom towarzyszą, zatem pozostają opisane – a i będą jeszcze opisywane. Kanonizacja 10 czerwca 1997 r., którą uczynił „na miejscu” papież Jan Paweł II, dała asumpt do poszerzenia o nim wiedzy. Na Podkarpaciu, w tej jego beskidzkiej zwłaszcza części, ludność więcej chyba wciąż pamięta św. Jana Duklana jako eremitę. Jan Pustelnik – oto pamięć ludu o tym świętym. 

                                Jan Tulik (ze wstępu)