Publishing House
Proceed to the Publishing House

W matni Symbolicznego. Filmowa twórczość Romana Polańskiego w świetle współczesnej psychoanalizy

Mariusz Hybiak

Publisher: Avalon, 2019
Page(s): 340
Section:
ISBN/ISSN: 9788377303931

 

Author: Mariusz Hybiak

Publisher: Avalon, 2019

Section:

Page(s): 340

ISBN/ISSN: 9788377303931

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie twórczości polskiego reżysera Romana Polańskiego w kontekście lacanowskiej psychoanalizy. Popularna dzisiaj metodologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kręgach filmoznawczych. Głównym teoretykiem współcześnie zajmującym się analizą filmów z wykorzystaniem metodologii psychoanalitycznej jest Slavoj Žižek, który przywołuje i interpretuje w tym kontekście m.in. filmy Alfreda Hichcocka. Romana Polańskiego prasa często określała mianem następcy brytyjskiego mistrza suspensu, jednak nigdy wcześniej nie zbadano jego twórczości w tym ujęciu. Niniejsza praca ma za zadanie wykazać uniwersalność metodologii lacanowskiej poprzez interpretację filmów polskiego reżysera.

 

Mariusz Hybiak – doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, literaturoznawca, kulturoznawca. Redaktor książek: Wstręt i obrzydzenie, Wykluczeni, Ciało i ponowoczesność. Autor artykułów naukowych: Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej, Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej, Gdynia w prozie literackiej – uwagi wstępne, Fantazmat w Lokatorze Romana Polańskiego. W swoich pracach badawczych wiele miejsca poświęca psychoanalizie Jacques`a Lacana i za jej pomocą diagnozuje zjawiska kulturowe. Autor niezależnych produkcji filmowych.