Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Łukasz Korporowicz , Hubert Nowak

Wydawnictwo: Branta. Oficyna Wydawnicza, 2009
Stron: 200
Dział:
ISBN/ISSN: 9788360186855

 

Autor: Łukasz Korporowicz , Hubert Nowak

Wydawnictwo: Branta. Oficyna Wydawnicza, 2009

Dział:

Stron: 200

ISBN/ISSN: 9788360186855

Książka przedstawia wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz uzasadnieniem. Całość opatrzona jest indeksami rzeczowymi, chronologicznymi i artykułowymi.
Opracowanie niniejsze zawiera 106 informacji o wynikach kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Zawarte w nim przykłady naruszeń mają na tyle uniwersalny charakter, iż mogą być również przydatne przy stosowaniu oraz rozwiązywaniu różnych problemów interpretacyjnych dotyczących Prawa zamówień publicznych. Pozycja skierowana jest do zamawiających, wykonawców, kontrolerów jak i studentów.
W niniejszej publikacji zostały zawarte informacje o potencjalnej korekcie finansowej, która może być nałożona na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008r. zamieszczonymi na stronach internetowych (www.mrr.gov.pl).
Zwiększając przejrzystość książki, naruszenia zostały pogrupowane wg. artykułów, dzięki czemu wyszukiwanie zagadnień, w zakresie interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Przy doborze informacji o wynikach kontroli wzięto pod uwagę zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 24 października 2008 r.