Publishing House
Proceed to the Publishing House

Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Jacek Z. Górnikiewicz

Publisher: Fundacja Edukacyjna Transformacje, 2004
Page(s): 478
Section:
ISBN/ISSN: 9788389190413
Paper edition

7,00 PLN 6,30 PLN

In Stock

 

Author: Jacek Z. Górnikiewicz

Publisher: Fundacja Edukacyjna Transformacje, 2004

Section:

Page(s): 478

ISBN/ISSN: 9788389190413

łównym celem prezentowanej książki nie jest streszczanie i opisywanie istniejącej praktyki kształcenia na odległość (Distance Learning - DL), ale wskazanie trendów, jakie autor dostrzega we współczesnej, coraz bardziej stechnicyzowanej praktyce edukacyjnej. Sygnalizowany na wstępie zamiar skonfrontowania polskich dokonań w wykorzystaniu DL z praktyką stosowaną w USA sugeruje także autorską próbę nie tylko oceny stanu polskiej rzeczywistości edukacyjnej w tym zakresie, ale zwłaszcza wskazania, na ile rodzima myśl i praktyka pedagogiczna nadążają za osiągnięciami światowymi. Nic dziwnego, że autor rozpoczyna nie tylko od wprowadzenia czytelnika w podjętą problematykę, lecz także stara się przybliżyć motywy, które skłoniły go napisania książki. Prezentuje również swoje oczekiwania z nią związane. Rozpoczynając lekturę można zauważyć, że zadanie autora nie było łatwe.