Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie

red. Anna Karpińska

Wydawnictwo: Fundacja Edukacyjna Transformacje, 2005
Stron: 420
Dział:
ISBN/ISSN: 9788389190512

 

Autor: red. Anna Karpińska

Wydawnictwo: Fundacja Edukacyjna Transformacje, 2005

Dział:

Stron: 420

ISBN/ISSN: 9788389190512

W prezentowanym tomie przedstawiamy opracowania, których Autorzy (...) swoją uwagę na dydaktyce jako nauce i jej znaczeniu dla projektowania sytuacji edukacyjnych. Jest to rozległy obszar mieszczący się między celami a efektywnością kształcenia. Na ile zmiany w teleologii edukacyjnej służą minimalizacji niepowodzeń? Jak dobierać treści, by mieściły się w kanonie kształcenia na miarę XXI wieku (...)? Jakimi zasadami kierować się w drodze do edukacyjnego sukcesu? Przy pomocy jakich metod (...), form organizacyjnych i środków dydaktycznych realizować proces kształcenia? Jak orzekać o jego efektywności? (...) Kolejny, niełatwy profil dialogu dotyczy obszarów "głębokiej zmiany", do których zaliczyliśmy szkolnictwo wyższe, kształcenie zawodowe i tzw. dziedziny zaniedbane w postaci prawa oświatowego, polityki oświatowej, poradnictwa zawodowego"

Ze Wstępu prof. dr hab. Anny Karpińskiej.