Publishing House
Proceed to the Publishing House

Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk

red. Tadeusz Budrewicz , red. Andrzej Rataj

Publisher: DiG Wydawnictwo, 2018
Page(s): 388
Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania, 7
Section:
ISBN/ISSN: 9788328600263

 

Author: red. Tadeusz Budrewicz , red. Andrzej Rataj

Publisher: DiG Wydawnictwo, 2018

Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania, 7

Section:

Page(s): 388

ISBN/ISSN: 9788328600263

W dniach 22-23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa w ramach projektu badawczego pt. "Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania". Jej organizatorami byli Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obrady poświęcono rozległej tematyce, a mianowicie twórczości Sienkiewicza interpretowanej z punktu widzenia korespondencji sztuk, a także obecności tej twórczości w mediach. Związki między różnymi dziedzinami sztuki w szerokim rozumieniu, poszukiwanie synestezji czy ekfrastycznych wątków to główne cele autorów wystąpień. Pokłosie konferencji zawiera niniejszy tom.

Autorzy zebranych w książce studiów, starannie udokumentowanych źródłowo, szczegółowo analizują i dostarczają przekonujących dowodów co do fenomenu trwałości pisarstwa Sienkiewicza: było i jest atrakcyjne tak w porządku osobistej lektury, jak i w porządku masowej kultury; wyjątkowo intrygujące dla ludzi żyjących w realiach cywilizacyjnych wieku "pary i elektryczności" i równie fascynujące dla epoki kina i radia, a obecnie - świata zapisu cyfrowego.