Publishing House
Proceed to the Publishing House

Znak honorowy. Za długoletnią i nieskazitelną służbę wojskową i cywilną

Krzysztof Filipow

Publisher: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2010
Page(s): 64
Section:
ISBN/ISSN: 9788385057819

 

Author: Krzysztof Filipow

Publisher: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2010

Section:

Page(s): 64

ISBN/ISSN: 9788385057819

Znak Honorowy za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę Wojskową i Cywilną - tak brzmiała jego oficjalna i urzędowa nazwa - był w XIX wieku jedynym na ziemiach polskich odznaczeniem wynagradzającym pracę. Odznaczenia te, istniejące w pierwszej połowie XIX wieku, było jednym z najnowocześniejszych odznaczeń ówczesnej Europy - nobilitowało ludzka pracą, a nie fakt "wysokiego" urodzenia, czy przynależności do danej klasy społecznej.