Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pieniądz - kapitał - praca - wspólne dziedzictwo Europy

red. Krzysztof Filipow

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2006
Stron: 302
Dział:
ISBN/ISSN: 9788385057680

 

Autor: red. Krzysztof Filipow

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2006

Dział:

Stron: 302

ISBN/ISSN: 9788385057680

Od wydawcy:
"Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddaje do rąk czytelników materiały siódmej naukowej Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, która odbyła się w dniach 7-10 września 2006 r. - tradycyjnie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku i Augustowie.
Przypomnijmy, iż pierwsza konferencja, w 1994 r., poświęcona była wspólnym dziejom pieniądza na Białorusi, Litwie, Polsce i Ukrainie; druga - w 1996 r. - omawiała rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego na przestrzeni dziejów w krajach uczestników konferencji; zaś trzecia - w 1998 r. - przedstawiała mennice między Bałtykiem, a Morzem Czarnym na przestrzeni dziejów. Tematem czwartej - w 2000 r. - był pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy, piątej - we wrześniu 2002 r. - były zagadnienia związane z bankami i tezauryzacją pieniądza na przestrzeni stuleci. Tematem konferencji odbytej w 2004 r. był pieniądz i wojna. Kontynuując wątki badawcze pieniądza i ekonomii w Europie Środkowo-Wschodniej, przygotowano we współŞpracy z WSE w Białymstoku sympozjum poświęcone "Psuciu pieniądza".
Wszystkie konferencje zasadzały się na wspólnocie dziejów pieniądza naszych narodów, jako elementu łączącego poprzez wieki wspólnej niegdyś historii i gospodarki.
Krąg uczestników naszych cyklicznych spotkań stale się rozszerza - w ostatniej konferencji oprócz uczestników z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Słowacji wzięli również udział numizmatycy z Mołdawii, Rosji, Czech i Estonii. Świadczy to o dużej popularności konferencji i potrzebie jej organizacji jako forum wzajemnej wymiany osiągnięć badawczych w dziedzinie numizmatyki, służąc integracji naszych narodów w drodze do Wspólnej Europy. Przyczynia się do tego owocna współpraca naukowa, jak i serdeczne przyjaźnie zawiązywane w toku białostocko-augustowskich spotkań numizmatycznych".