Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939

Gertrud Pickhan

Publisher: Neriton. Wydawnictwo, 2017
Section:
ISBN/ISSN: 9788375434255

 

Author: Gertrud Pickhan

Publisher: Neriton. Wydawnictwo, 2017

Section:

ISBN/ISSN: 9788375434255

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych reprezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Jako wspólnota oparta na zbliżonych przekonaniach i solidarności wniósł on również istotny wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto żydowska partia robotnicza wyróżniała się wysoko rozwiniętą polityczną kulturą refleksji i ścierania się opinii. Gertrud Pickhan demonstruje w swojej monografii, jak Bund za sprawą koncepcji autonomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas.