Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wkład Adama Podgóreckiego w powstanie i rozwój socjologii prawa

Agata Przylepa-Lewak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 346
Dział:
ISBN: 9788322793909
 
 
 

 

Agata Przylepa-Lewak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Dział:

Stron: 346

ISBN: 9788322793909

 Książka poświęcona starannie przez Autorkę dobranym, usystematyzowanym i przedstawianym wielowątkowym aspektom działalności naukowej profesora Adama Podgóreckiego, stanowiącej bezspornie istotny i znaczny wkład w rozwój i powstanie socjologii prawa, z pewnością może zainteresować, a nawet zainspirować, socjologów i teoretyków prawa, a także skłonić do refleksji niektórych prawników zajmujących się dogmatyką i praktyką prawniczą. Z uwagi na interdyscyplinarność i aktualność podjętej w książce problematyki przynajmniej jej fragmenty mogą okazać się interesujące również dla przedstawicieli innych nauk społecznych (socjologii, psychologii, pedagogiki, a także ambitniejszych studentów tych kierunków). Monograficzne, kompleksowe przybliżenie sylwetki profesora Adama Podgóreckiego oraz prezentacja jego poglądów i bogatej twórczości może sprzyjać ich należytemu docenieniu, ożywić dyskusję na ich temat i pobudzić współczesnych badaczy do dalszych poszukiwań naukowych opartych na wyznaczonych kierunkach i dorobku Wymienionego, w tym w ramach tzw. zewnętrznej integracji prawoznawstwa.
Z recenzji dr. hab. Adama Zienkiewicza