Publishing House
Proceed to the Publishing House

Uwarunkowania i kierunki doskonalenia jakości sprawozdań jednostek gospodarczych postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Krzysztof Gawron

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Page(s): 188
Section:
ISBN: 9788322793886
 
 
 

 

Krzysztof Gawron

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Section:

Page(s): 188

ISBN: 9788322793886

 Opiniowana książka ma charakter monografii naukowej dotyczącej problematyki sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych. [] Autor skupił swoją uwagę na jakości tych sprawozdań w odniesieniu do jednostek znajdujących się w szczególnej sytuacji, a mianowicie postawionych w stan upadłości likwidacyjnej. Głównym celem monografii jest ocena jakości sporządzanych obligatoryjnie sprawozdań [] oraz wskazanie sposobów udoskonalenia zawartości, prezentacji oraz analizy tych sprawozdań przy uwzględnieniu potrzeb informacyjnych interesariuszy zewnętrznych. [] Doskonalenie jakości sprawozdań finansowych sporządzanych w szczególnej sytuacji, jaką jest stan upadłości, jest ważne nie tylko z teoretycznego, ale także z praktycznego punktu widzenia. Ponadto jest ono aktualne w dzisiejszych czasach, gdyż wiele jednostek gospodarczych jest zagrożonych postawieniem w taki stan. To rodzi zapotrzebowanie na badania naukowe, które dotyczyłyby doskonalenia i dostosowania systemu sprawozdawczości finansowej do tak specyficznej sytuacji jednostek, jaką jest stan upadłości. W tym sensie książka [] jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące nie tylko teorii, ale i praktyki w tym zakresie.
prof. dr hab. Edward Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu