Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zeszyty Prasoznawcze 2020/2 (242)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2020
Page(s): 138
Section:
ISBN: 05550025
 
 
 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2020

Section:

Page(s): 138

ISBN: 05550025

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów, dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, dawniej i dziś, w Polsce i na świecie. Publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, recenzje, dokumenty i informacje.