Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu

red. Anna Ratke-Majewska, red. Beata Springer

FNCE sp. z o.o., 2020
Stron: 162
Dział:
ISBN: 9788366264472
 
 
 

 

red. Anna Ratke-Majewska, red. Beata Springer

FNCE sp. z o.o., 2020

Dział:

Stron: 162

ISBN: 9788366264472

 Przemiany demokratyczne, jakie miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90.XX stulecia, wpłynęły zasadniczo na oblicze nie tylko regionu, ale i świata, oddziałując na porządek wewnętrzny każdego z państw bloku wschodniego z jednej strony oraz kończąc zimnowojenny podział świata z drugiej. Demokratyzacja w rejonie środkowoeuropejskim doprowadziła tym samym do fundamentalnych i wieloaspektowych przeobrażeń politycznych, gospodarczych oraz społecznych, redefiniując cele polityki państw europejskich i pozaeuropejskich, zmieniając dynamikę i kierunki relacji na arenie międzynarodowej, prowadząc do powstania nowych graczy politycznych, przekształcając sferę świadomościową społeczeństw, a także wywierając wpływ w obszarze zarówno nadziei, jak i obaw w odniesieniu do wyzwań przyszłości. Znaczenie przemian demokratycznych Europy Środkowo – Wschodniej w wymiarze indywidualnym i zbiorowym jest w związku z tym niepodważalne. (...)