Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville'a

Igor Czernecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydawnictwo Naukowe, 2020
Stron: 208
Dział:
ISBN: 9788323143918
 
 
 

 

 O ile większość liberałów broni wolności, odnosząc się do materialistycznego i hedonistycznego utylitaryzmu albo do teorii praw człowieka, albo do aksjologicznego pluralizmu, o tyle Tocqueville broni wolności, przede wszystkim odnosząc się do religii. Autor rozprawy jest w pełni świadomy tej unikalnej swoistości myśli Tocqueville’a. Rozprawa Czerneckiego świadczy o wysokim poziomie kompetencji autora. Mając głęboką wiedzę z zakresu myśli Tocqueville’a oraz literatury przedmiotu dotyczącej tej problematyki, Czernecki proponuje kilka oryginalnych interpretacji najważniejszego aspektu myśli Tocqueville’a i potrafi umiejętnie bronić swych tez za pomocą dobrze dobranych argumentów.