Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Inventoria rerum musicalium domum societatis Iesu in Polona et Lituania tempore suppressionis

Andrea Mariani

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020
ISBN: 9788366546165
 
 
 

 

Andrea Mariani

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020

ISBN: 9788366546165

 Niniejsza edycja zawiera informacje o rozmaitych aspektach kultury muzycznej jezuitów na ziemiach Polski i Litwy, zawarte w inwentarzach placówek zakonnych, spisanych w wyniku kasaty Towarzystwa Jezusowego na przełomie roku 1773 i 1774.

 

Inwentarze te opisują stan 55 obiektów usytuowanych na ziemiach pozostałych pod panowaniem polskim po pierwszym rozbiorze: 16 kolegiów, 7 rezydencji, 2 domów nowicjackich, 2 domów profesów i 2 domów trzeciej probacji oraz 26 kościołów lub cerkwi położonych w misjach lub majątkach jezuickich. Źródła tego typu nie były dotąd niemal w ogóle wykorzystywane w badaniach nad jezuicką kulturą muzyczną, które w ostatnich latach skupiały się przede wszystkim na rękopisach i drukach muzycznych oraz dokumentacji zakonnej zgromadzonej w Archivum Romanum Societatis Iesu w Rzymie (historiae, litterae annuae).