Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rola radia w społeczeństwie wielokulturowym. Działalność grupy polskiej w wieloetnicznej australijskiej rozgłośni 3ZZZ

Leszek Gęsiak

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020
Stron: 330
Dział:
ISBN: 9788376144771
 
 
 

 

Leszek Gęsiak

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020

Dział:

Stron: 330

ISBN: 9788376144771

 „W centrum zainteresowania Autora znajduje się radio społeczne jako środek komunikacji wielokulturowej w Australii. Temat mediów społecznych i samego radia społecznego jest rzadko poruszany przez polskich badaczy, tym bardziej należy docenić wybór tej problematyki. Australia jest krajem, w którym system radia społecznego jest bardzo dobrze ukształtowany i ma wyjątkowo długą tradycję. […] Książka ta jest potrzebna na polskim rynku wydawniczym. Pozwala zapoznać się z fenomenem działania radia społecznego w Australii, kraju który jest zaliczany do liderów rozwoju tego sektora, i dostrzec korzyści wynikające z funkcjonowania takich rozgłośni. Jest to tym ważniejsze, że zasady działania stacji społecznych nie są w Polsce dobrze znane”.

– dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

Leszek Gęsiak – jezuita, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Studia specjalizacyjne odbył w jezuickim Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Studiował także język i kulturę hiszpańską na Uniwersytecie w Saragossie. W 2004 r. doktoryzował się w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.