Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Husitska kronika. Dialog o ceskem kacirstvi

Ondrej z Rezna

Argo, 2020
Stron: 342
Dział:
ISBN: 9788025730768
 
 
 

 

Ondrej z Rezna

Argo, 2020

Dział:

Stron: 342

ISBN: 9788025730768

 Kronika augustiniána-kanovníka Ondřeje z Řezna (1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor v něm, především formou historek a karikatur, líčí počátky husitství a husitských válek. Účel jeho díla sahajícího do roku 1422 byl vrcholně propagandistický a stal se zdrojem informací a argumentů pro mnohé pozdější protihusitské i protireformační polemiky. Překlad kroniky je doplněn poznámkovým aparátem a úvodní studií. Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.