Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom 5. Antoni Józef mars herbu Noga (1819-1905). Pamiętnik

red. Mgdalena Urbaniec

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ, 2017
Page(s): 288
Section:
ISBN: 9788394319649
Printed edition
 

37,00 PLN 33,30 PLN

In Stock

 

red. Mgdalena Urbaniec

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ, 2017

Section:

Page(s): 288

ISBN: 9788394319649

 "Pamiętnik" należy do nielicznych zachowanych rękopisów XIX-wiecznych wspomnień szlacheckich z terenu Limanowszczyzny. Jego autor - przedstawiciel rodu o XVI-wiecznym rodowodzie, aktywnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej o charakterze lokalnym i ponadlokalnym  w okresie galicyjskim.  Oprócz niezachowanego w całości rękopisu Pamiętnika, publikacja zawiera również fragmenty pamiętnika ( "Z pamiętnika Antoniego Józefa Nogi Marsa") opracowane przez Teofila Wiadomskiego, stanowiące częściowe uzupełnienie jego brakujących fragmentów.