Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom 3. Stefan Bieda, wspomnienia z lat 1908-1949

red. Anna Bogacz, red. Magdalena Dyląg, red. Jerzy Bogacz, red. Arkadiusz Urbaniec

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ, 2015
Page(s): 119
Section:
ISBN: 9788394319601
 
 
 

 

 Stefan Bieda (1908-1981) - pedagog, wychowawca wielu pokoleń nauczycieli, działacz społeczny. Urodził się w Limanowej i w rodzinnym mieście spędził dzieciństwo. Absolwent II Gimnazjum im B. Chrobrego w Nowym Sączu (matura 1927), w roku 1939 ukończył studia na Wydziale Filozoficznym UJ i uzyskał tytuł magistra z zakresu pedagogiki. Studiując, pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych w Goduli, Nowym Byomi i Chorzowie. Po wybuchu wojny wrócił w strony rodzinne. Od 1 grudnia 1939 r. objął stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej w Szczawie. Poza przeprowadzeniem gruntownego remontu budynku szkolnego, przede wszystkim zaangażował się w tajne nauczanie. Po wojnie włączył się w tworzenie podstaw szkolnictwa średniego w Limanowej oraz w budowę internatu Liceum Pedagogicznego, gdzie właśnie w tym Liceum przez 28 lat uczył pedagogiki, psychologii i metodyki. Znaczący wkład wniósł również w rozwój limanowskiego harcerstwa.