Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Materiały i studia muzealne IX

red. Antoni Sarkady

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU, 2019
Stron: 138
Dział:
ISBN: 01379631
 
 
 

 

 Periodyk naukowy zawiera artykuły dotyczące m. inn. rzeźby „Siedem grzechów głównych” , nieznanego obrazu Juliusa Schmida w kolekcji malarstwa MNZP oraz wyrobów ze szkła w zbiorach naszego Muzeum. Kulturę ludową natomiast reprezentuje artykuł z dziedziny demonologii ludowej południowo-wschodniej Polski. Jeżeli chodzi o teksty historyczne, na uwagę zasługują wojenne losy zesłanej do Kazachstanu Teresy Bystrzyckiej oraz wspomnienia dotyczące przemyskiego getta. Kolejny artykuł poświęcony jest metropolicie krakowskiemu kardynałowi Adamowi Sapieże i kwestii wielkiego autorytetu moralnego, jakim był w trudnym okresie II wojny.