Publishing House
Proceed to the Publishing House

Szematyzm AAŁ

red. Stepan Jadłowśkyj

RuthenicArt, 2015
Page(s): 179
Section:
ISBN: 9788393583973
Printed edition
 

54,00 PLN 48,60 PLN

In Stock

 

red. Stepan Jadłowśkyj

RuthenicArt, 2015

Section:

Page(s): 179

ISBN: 9788393583973

W połowie roku 1936 ukazał się Szematyzm AAŁ, wydany dzięki staraniom ks. Polańskiego. Zabiegi o jego wydanie rozpoczęły się już w 1935 r. W organie prasowym AAŁ, Wistiach, został podany komunikat, aby księża proboszczowie podawali nazwy parafii, tytuł cerkwi, kiedy była zbudowana i z jakiego materiału, w jakim jest stanie, oddalenie w kilometrach cerkwi filialnych i kaplic od plebanii. Liczbę dusz grekokatolików, łacinników, prawosławnych, sekciarzy, imię i nazwisko proboszcza łacińskiego, ks. prawo- sławnego i ich miejsce zamieszkania. Istniejące na terenie parafii szkoły, kooperatywy, komu podlegają, czytelnie i inne organizacje. Jakie są przeważające wpływy polityczne na wsi. Krótką historię każdej wsi (opartą na dokumentach i podaniach starych ludzi). Szematyzm ten stał się ważnym dokumentem do badania dziejów Łemkowszczyzny.