Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019

Małgorzata Bednarek

KLEZMERHOJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2020
Stron: 600
Dział:
ISBN: 9788378662624
Wydanie drukowane
 

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

Desakralizacja i zabudowa cmentarzy domami mieszkalnymi, urzędami, szkołami, zakładami przemysłowymi i usługowymi jest tym prostsza, iż zdecydowana większość cmentarzy żydowskich nie stanowi własności gmin wyznaniowych żydowskich i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Cmentarze żydowskie zostały bowiem upaństwowione na podstawie przepisów Dekretu 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Skarb Państwa stał się ich właścicielem wskutek tzw. przemilczenia w dniu 1 stycznia 1956 r. Następnie cmentarze żydowskie, z wyjątkiem tych, które znajdowały się w zarządzie państwowych osób prawnych o ponadlokalnym zasięgu działania, stały się przedmiotem własności gmin (j.s.t.). Nastąpiło to w dniu 27 maja 1990 r. Państwowe i komunalne osoby prawne natomiast stały się użytkownikami wieczystymi cmentarzy żydowskich znajdujących się w ich zarządzie w dniu 5 grudnia 1990 r. W rękach gmin wyznaniowych żydowskich i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich znajdują się tylko nieliczne cmentarze. […]
Traktowanie cmentarzy żydowskich jak „zwykłych” nieruchomości, mimo iż pod powierzchnią ziemi znajdują się groby i szczątki ludzkie, doprowadziło do bezpowrot­nego zniszczenia wielu cmentarzy. Nawyk traktowania cmentarzy żydowskich jako terenów inwestycyjno-budowlanych jest tak trwały, że nie pomaga w tym względzie ani nowy ustrój w Polsce, ani nowa ustawa zasadnicza (Konstytucja RP), ani zmiany wprowadzane do ustawodawstwa zwykłego, jak np. wprowadzenie do ustawy o ochronie zabytków przepisu mówiącego, że każdy cmentarz jest zabytkiem, niezależnie od stanu jego zachowania.
Przeznaczanie terenów cmentarzy żydowskich na cele inwestycyjno-budowlane oraz realizacja procesu budowlanego odbywają się w warunkach permanentnego łamania obowiązującego w Polsce prawa, przy czym prawo naruszają w pierwszym rzędzie organy władz publicznych, co jest szczególnie naganne i niepokojące. W pierwszym rzędzie nie stosuje się przepisów Ustawy 1959, w tym zwłaszcza jej art. 6 normującego zagadnienie zmiany przeznaczenia terenów cmentarnych.

 

Małgorzata Bednarek jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk prawnych oraz radcą prawnym; autorką książek, studiów i artykułów z dziedziny prawa. W jej dorobku naukowym znajdują się m.in. takie pozycje książkowe jak: Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne (1994), Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego (1997), Wzorce umów w prawie polskim (2005), Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie (2007), Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP) (2018). Autorka współpracuje z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy, działającą w ramach Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.