Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I-II

Czesław Madejczyk

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2019
Dział:
ISBN: 9788365972651
Wydanie drukowane
 

100,00 90,00

Pozycja dostępna

 

Książka „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” powstawała w w czasach niełatwych. Polscy historycy przechodzili do pogłębionych badań nad okupacją niemiecką w systemie politycznym, w którym istniała cenzura i tematy tabu. Ponadto w wielu obszarach badania te nie były jeszcze zbyt zaawansowane. Tym trudniejszym zadaniem była próba stworzenia syntetycznego opracowania, ukazującego dynamiczne zmiany polityki okupacyjnej, kształtowanej jako wypadkowa celów niemieckich, problemów w ich realizacji oraz polskiego ruchu oporu. Książka Profesora Czesława Madajczyka to próba udana, skoro do dnia dzisiejszego żaden z historyków nie podjął wyzwania opracowania nowej syntezy.