Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poza bytem i niebytem

Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu

Krzysztof Jakubczak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Studia Buddyjskie; 3
Stron: 478
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381154
Publikacja elektroniczna: https://doi.org/10.12797/9788381381888
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Krzysztof Jakubczak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Studia Buddyjskie;

Dział:

Stron: 478

Język: polski

ISBN: 9788381381154

Jeśli wartościową książką jest ta, w której przytłaczająca większość zdań jest wartościowa, a te wartościowe zdania pojawiają się w książce we właściwym miejscu to Krzysztof Jakubczak napisał wartościową książkę. Właściwe rozmieszczenie zdań oznacza zarówno ich usytuowanie w odpowiednich zbiorach, stanowiących części książki, jak i ich – zdań i zbiorów zdań – właściwe następstwo. To pierwsze oznacza, że książka jest wartościowa ze względu na udaną konstrukcję, zaś to drugie, że jej treść jest spójna, co zapewnia tej konstrukcji zwartość. Natomiast za kryteria wartościowości samych zdań przyjmuję tu poprawność formalną, sprawność językową, a nade wszystko odkrywczość ich treści. Ta ostatnia oznacza nie tylko to, że treść zdań ujawnia czytelnikowi coś, czego przed ich lekturą nie wiedział, ale i to, że owo coś nie było znane, bądź nie zostało w tak jasny sposób wyeksplikowane przez badaczy podejmujących rozważane w książce zagadnienia.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Krzysztofa Kosiora, prof. UMCS