Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989)

red. Marek Kornat, red. Rafał Łatka

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2020
Stron: 384
Dział:
ISBN: 9788365880628
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Ideologia komunistyczna i ustrój będący jej odwzorowaniem nie przestają być przedmiotem rozważań historycznych. Z różnych perspektywy można oglądać te zjawiska. Potrzebne są studia wokół dziejów myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Za wprost niezbędne uznać trzeba opracowania zapatrywań rozmaitych kierunków i przedstawicieli myśli politycznej wobec idei komunistycznej jako projekcji teoretycznej, jak i wobec systemu sowieckiego jako prawzoru rządów totalitarnych.

Tom Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989) składa się z tekstów przygotowanych przez historyków, politologów, filozofów czy też prawników. Teksty zostały pogrupowane w sposób problemowo-chronologiczny w pięciu działach: „Spojrzenie na komunizm przed 1939 r.”, „Środowiska i organizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, „Kościół wobec komunizmu”, „Sylwetki”, „Transformacja ustrojowa”.

Ze wstępu Marka Kornata i Rafała Łatki