Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Do szarży marsz, marsz... t.8 Studia z dziejów kawalerii

red. Aleksander Smolinski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydawnictwo Naukowe, 2020
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788323143116
 
 
 

 

 

Aleksander Smoliński – (ur. w 1964 r.) jest pracownikiem Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główną dziedziną jego zainteresowań badawczych jest historia wojskowa, zwłaszcza dzieje broni konnych Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej, a także innych armii europejskich. Od wielu lat zajmuje się również problematyką „broni i barwy" żołnierza polskiego, tradycjami Wojska Polskiego oraz pozostałościami dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znajdującymi się obecnie poza granicami Polski, głównie na terenie współczesnej Ukrainy. Jest autorem 200 publikacji dotyczących tych zagadnień, w tym czterech monografii, oraz redaktorem i współredaktorem dwóch opracowań zbiorowych. Dwukrotnie był stypendystą Fundacji Lanckorońskich oraz realizował program badawczy w ramach badań prowadzonych przez Komitet Badań Naukowych.