Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Turcyzmy w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich

Dialekty rodopskie i wschodnie dialekty rupskie

Jordanka Georgiewa-Okoń

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 238
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381352
Wydanie drukowane
 

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Jordanka Georgiewa-Okoń

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Dział:

Stron: 238

Język: polski

ISBN: 9788381381352

We współczesnym języku bułgarskim funkcjonuje wiele zapo- życzeń tureckich związanych z turecką kulturą materialną, organizacją wojskową i administracją, będących następstwem długotrwałych kontaktów językowych między Bułgarami a Turkami osmańskimi. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się na wyrazach pochodzenia tureckiego, funkcjonujących w języku literackim. Niniejsza praca przyjmuje inną optykę, obierając za przedmiot badań zapożyczenia w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich. Jej zasadniczą część stanowi słownik turcyzmów podzielony na grupy semantyczne, uzupełniony o analizę fonetyczną i morfologiczną. Celem było pokazanie bogactwa form i znaczeń wyrazów pochodzenia tureckiego zachowanych w dialektach, a zgromadzony materiał może stanowić podstawę do dalszych badań nad językiem bułgarskim i tureckim