Publishing House
Proceed to the Publishing House

Przeszłość ma przyszłość

Rozmowy z Jackiem Purchlą

Jacek Purchla

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Syndrom Krakowa; 6
Page(s): 315
Language: polski
Section:
ISBN: 9788381383561
Printed edition
 

36,00 PLN 32,40 PLN

In Stock

 

Jacek Purchla

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Syndrom Krakowa;

Section:

Page(s): 315

Language: polski

ISBN: 9788381383561

Żyjemy w epoce dziedzictwa, które ma – jak mówi profesor Jacek
Purchla – swoją dynamikę, i to my dzisiaj codziennie decydujemy
o tym, co z ogółu dziedziczonych dóbr kultury zamierzamy przyjąć
i za co gotowi jesteśmy wziąć odpowiedzialność. Sukcesy programów
światowego dziedzictwa kultury UNESCO i dziedzictwa ludzkości
UNESCO symbolizują dziś jego globalny wymiar. Międzynarodowej
dyskusji nad dziedzictwem i jego ochroną towarzyszy
spektakularny rozwój teorii dziedzictwa. W języku angielskim pojawił
się nawet nowy termin heritology, określający dyscyplinę, która
w myśleniu o dziedzictwie integruje tak różne dziedziny wiedzy, jak
z jednej strony nauki humanistyczne, z drugiej zaś ekonomię i teorię
zarządzania, prawo i planowanie przestrzenne.
Najnowszy wybór wywiadów z profesorem Jackiem Purchlą pozwala
na szerokie spojrzenie na szybko zmieniającą się relację
między przeszłością a przyszłością. To również ważny rozdział syndromu
Krakowa u progu XXI wieku.