Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018)

red. Katarzyna Kumor, red. Wojciech Zarosa

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2019
Stron: 174
Dział:
ISBN: 9788371337680
 
 
 

 

Spis treści

Wstęp, s. 7

Mateusz Lisak – Hippalos – legendarny odkrywca Indii, s. 9

Adrianna Zawadzka  – Postawa buntu i szemrania przeciw Bogu oraz żydowskim przywódcom na przykładzie starotestamentowej Księgi Wyjścia, s. 3

Michał Madej – Bunty Anglosasów w pierwszych latach panowania Wilhelma Zdobywcy – przyczyny, przebieg, skutki, s. 35

Wojciech Zarosa  – Duchowni i świeccy przed konsystorzem gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku. Wybrane sprawy, s. 45

Joanna Dulewicz  – Jadwiga Prendowska – kobieta niepokorna, s. 61

Anna Śmiechowicz  – „Mimo wyklęcia przez rodzinę i »śmiechu ulicy« startowałam i biłam rekordy” – wyczyny kolarskie
Karoliny Kocięckiej , s. 73

Barbara Łochowska  – Tadeusz Boy-Żeleński – propagator idei świadomego macierzyństwa w Polsce , s. 83

Katarzyna Kumor  – Niepokorna Lady Chamberlain i jej wystawa sztuki włoskiej w Londynie w 1930 roku , s. 99

Judyta Rebizant – Polskie podziemie niepodległościowe kontra ukraińskie podziemie zbrojne na terenie powiatu lubaczowskiego (1944–1945) , s. 111

Kacper Awzan – Świadek – niepokorne wątki w biografii księdza Leona Musielaka , s. 125

Katarzyna Skała – „Pies łańcuchowy imperializmu” czy buntownik z wyboru? Josipa Broza-Tity własna droga do komunizmu , s. 141

Alina Zawada  – Sześćdziesiątnicy – niepokorni Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej , s. 155

Dorota Choińska  – Czy warto pamiętać o zbrodniach podziemia? Pamięć bohaterów i pamięć ofiar polskiego
powojennego podziemia zbrojnego na przykładzie Białostocczyzny, s.  165