Publishing House
Proceed to the Publishing House

Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła, t. 1

red. Stanisław Wiech

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2019
Page(s): 286
Section:
ISBN: 9788371337666
Printed edition
 

52,00 PLN 46,80 PLN

In Stock

 

red. Stanisław Wiech

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2019

Section:

Page(s): 286

ISBN: 9788371337666

Publikacja dotyczy dziejów społeczno-politycznych ziem polskich zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku. Praca zawiera studia naukowe oraz zredagowane i opracowane źródła historyczne, dotyczące ograniczeń i represji narodowych wprowadzonych i stosowanych przez władze rosyjskie wobec ludności polskiej na Ziemiach Zabranych oraz w Królestwie Polskim w latach 1862-1917. Publikacja jest pokłosiem zagranicznych kwerend archiwalnych prowadzonych w Wilnie, Petersburgu i Moskwie. Adresowana jest przede wszystkim do historyków i studentów.

.