Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie

Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek, Marian Harasimiuk

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 130
Dział:
ISBN: 9788322792797
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Prezentowany w tej książce zbiór nazw nadanych na świecie przez Polaków i na ich cześć jest interesujący nie tylko ze względu na ogromną ilość (niemal 800) zebranych nazw. Jest również pierwszym opracowaniem, w którym przedstawiono położenie geograficzne opisywanych miejsc. Opracowanie to może być interesujące również dla przedstawicieli nauki, o czym świadczy przytoczony poniżej fragment recenzji dr hab. Teresy Brzezińskiej-Wójcik, prof. UMCS:

„[…] opracowanie uważam za bardzo cenne, przede wszystkim ze względu na podjętą próbę zaprezentowania bardzo wielowątkowej genezy nazw nadanych przez Polaków i/lub na ich cześć na wszystkich kontynentach. Wartościowa jest skala wykonanej kwerendy bardzo różnych materiałów źródłowych, a także próba spojrzenia na wymiar naukowy, edukacyjny i aplikacyjny w odniesieniu do przedstawicieli różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych – geografii, historii, kulturoznawstwa, etnologii i antropologii kulturowej, etnografii, jak również turystyki i rekreacji. Podkreślić należy także przejrzyste przestrzenne ujęcie analizowanego zagadnienia”.