Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bogowie dawnych Słowian

Studium onomastyczne

Michał Łuczyński

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2020
Stron: 348
ISBN: 9788360777831
 
 
 

 

Michał Łuczyński

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2020

Stron: 348

ISBN: 9788360777831

Dotychczasowa dyskusja naukowa na temat religii pogańskich Słowian wskazuje, że wiele ze starosłowiańskich teonimów i epitetów uchodzi za nazwy niejasne. Próby wyjaśnienia etymologii nazw bóstw słowiańskich oraz ich genezy (irańskiej bądź innej niesłowiańskiej) podejmowane były przez wielu autorów, ich rezultaty trzeba jednak ocenić jako niezadowalające. Wydaje się, iż główny problem dotyczy metodologii badań etymologicznych. Wielokrotnie daje się zauważyć słabość niektórych analiz i interpretacji etymologicznych, prowadząca do błędnych wniosków. Na przykład wiele uwagi przykłada się w literaturze do kwestii silnych irańsko-prasłowiańskich związków w zakresie wierzeń religijnych, odzwierciedlonych jakoby w nazewnictwie mitologicznym. W świetle ostatnich badań struktura formalna i semantyka słowiańskich teonimów, takich jak Perun, Weles, Dażdbog, Swarożyc, Simargł lub Chors, pozostaje nadal nierozwiązanym problemem badawczym. (…)

dr Michał Łuczyński