Publishing House
Proceed to the Publishing House

Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939

Przemysław Wywiał

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 522
Language: polski
Section:
ISBN: 9788376389714
Electronic version: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/23
Printed edition
Electronic edition

60,00 PLN 54,00 PLN

In Stock

 

Przemysław Wywiał

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 522

Language: polski

ISBN: 9788376389714

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i wojen o granice to dobry moment, by przypomnieć dzieje ważnego w okresie II Rzeczypospolitej garnizonu krakowskiego Wojska Polskiego. Temat ten do tej pory nie znalazł odpowiedniego odbicia w badaniach historycznych i w literaturze.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie historii garnizonu Wojska Polskiego w Krakowie w okresie międzywojennym. Praca ma odpowiedzieć na następujące pytania: jak sytuował się garnizon krakowski w strukturze wojskowych władz terytorialnych? Jakie jednostki WP stacjonowały na jego terenie i jak przedstawiała się ich organizacja? Jak wyglądało szkolenie i życie codzienne żołnierzy, w tym szkolenie garnizonowe i działalność oświatowo-wychowawcza? Jaką rolę odgrywał garnizon w życiu miasta? Jak kształtowały się losy poszczególnych formacji w czasie walk o niepodległość 1918–1921 i podczas kampanii wrześniowej?