Publishing House
Proceed to the Publishing House

Konwent Klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei

Michał Wojenka, Stanisław Langner

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ", 2019
Page(s): 240
Section:
ISBN: 9788381442503
 
 
 

 

Michał Wojenka, Stanisław Langner

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ", 2019

Section:

Page(s): 240

ISBN: 9788381442503

Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Patrycja Gąsiorowska
Klaryski na Grodzisku do początku XIX wieku . . . . . . . . . . . . 11
Jacek Laberschek
Osadnictwo średniowieczne na Jurze Ojcowskiej
w świetle źródeł historycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Elżbieta Sander OSC
Duchowość bł. Salomei w świetle jej najstarszego żywota . . . . . . 47
Michał Wojenka, Anna Bojęś-Białasik, Marcin Szyma
Trzynastowieczna zabudowa murowana
w Grodzisku koło Skały w świetle wyników
najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych . . . . . . . . 69
Dariusz Niemiec
Czy w starosądeckim klasztorze klarysek zachowały się
przedmioty należące do św. Kingi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Michał Kurzej
Ksiądz profesor Sebastian Piskorski a krakowskie
środowisko artystyczne 2. poł. XVII w. . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Paweł Boliński
Poszukiwanie wizji ks. Sebastiana Piskorskiego
w pracach konserwatorskich na Grodzisku . . . . . . . . . . . . . 149

Jan Jakub Dreścik
Kwiatki Świętej Pustynie – próba rekultywacji. Kilka uwag
w związku z „rekonstrukcją” malarskiej dekoracji grot-kaplic
w Grodzisku koło Skały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Ks. Stanisław Langner
Duszpasterstwo i kult bł. Salomei w Pustelni bł. Salomei
w Grodzisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209