Publishing House
Proceed to the Publishing House

Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015-2019

Dobre zmiany?

Bartosz Kołaczkowski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019
Page(s): 176
Section:
ISBN: 9788323235675
Printed edition
 

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Bartosz Kołaczkowski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019

Section:

Page(s): 176

ISBN: 9788323235675

Ostatnich kilka lat to okres głębokich reform w polskim szkolnictwie wyższym. Mają one – w wielu aspektach – charakter rewolucyjny i zasadniczo zmieniają realia funkcjonowania uczelni, w szczególności publicznych. Reformy wprowadzają m.in. zupełnie nowy, niedemokratyczny sposób zarządzania uczelnią, zmieniają zasady jej finansowania. Nowa rzeczywistość dotyczy także ewaluacji – zarówno całych jednostek, jak i ich pracowników. Nowością jest także taw. Zintegrowany System Kwalifikacji. Autor poddaje analizie i ocenie najważniejsze wątki zmian, konkludując, że duża część spośród nich jest błędna i nie doprowadzi do oczekiwanych rezultatów, skutkując znacznym wzrostem obciążeń biurokratycznych i zamieszania na uczelniach. Wskazuje też na konieczność podjęcia na nowo dyskusji o przyszłym kształcie regulacji prawnej szkolnictwa wyższego w Polsce.